Odstąpienie od umowy

Niekiedy kontrahenci lub jeden z nich pomimo zawarcia umowy, postanowią od niej odstąpić, jest to możliwe w kilku przypadkach:

  • bez podania przyczyny w terminie do 14 dni pod warunkiem, że umowa została zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,

  • w przypadku gdy jedna ze stron nie wywiązuje się z umowy możliwe jest odstąpienie od niej,

  • odstąpienie od umowy możliwe jest gdy wskutek czynników zewnętrznych niezależnych od kontrahentów niemożliwe jest wykonanie jednego z postanowień umowy.

About the Author

admin