O nas

Portal, który dziś Państwu prezentujemy powstał z zainteresowania szeroko rozumianą gospodarką i ekonomią. Chcemy prezentować zagadnienia, które mają wpływ na prowadzenie biznesu w naszym kraju oraz poza jego granicami. Stawiamy przede wszystkim na rzetelne informacje i specjalistyczną wiedzę.

Każdy członek naszej redakcji zaczynał jako student kierunków związanych mniej lub bardziej z biznesem. Jednak zamiłowanie do pisania pchnęło nas na dziennikarskie ścieżki, gdzie wykorzystywaliśmy zdobytą na studiach wiedzę. Dziś ową wiedzę oraz doświadczenie dziennikarskie chcemy połączyć tworząc portal biznesowy o najwyższym standardzie, dostarczający sprawdzonych, rzetelnych i przydatnych dla przedsiębiorców informacji.

Zagadnienia, które będziemy poruszać w ramach naszego portalu podzieliliśmy na kilka obszarów: prawa, księgowości, ekonomii oraz ogólnych zagadnień około biznesowych. Liczymy, że portal okaże się dla Państwa pomocny i zyska Wasze uznanie.

H. Jackson Brown

"Sukces w biznesie jest jak jazda na rowerze. Albo jedziesz naprzód, albo upadasz".

Marketing i sprzedaż

Sprzedaż to główny cel działania niemal każdego przedsiębiorstwa, niezależnie czy jest to sprzedaż usług czy towarów. W dzisiejszych czasach jednak zyski ze sprzedaży można zwiększyć jedynie dzięki prowadzeniu skutecznych działań marketingowych.

Produkt Bez kategorii

Produkt stanowi oś i istotę całego marketingu, to do jego sprzedaży dążą …

Learn More
Dystrybucja Bez kategorii

Dystrybucja w marketingu mix kryje się pod nazwą place. Jest to szereg …

Learn More
Promocja Bez kategorii

Promocja ma z jednej strony zachęcić do kupna produktu, z drugiej przekazać …

Learn More

Kontrahenci

Pod pojęciem kontrahentów rozumie się zarówno dostawców, partnerów biznesowych jak i konsumentów. Wszystko o podpisywaniu i rozwiązywaniu umów z kontrahentami oraz prowadzeniu negocjacji biznesowych, znajdzie się w prezentowanym poniżej dziale.

 • Odstąpienie od umowy

  Niekiedy kontrahenci lub jeden z nich pomimo zawarcia umowy, postanowią od niej odstąpić, jest to możliwe w kilku przypadkach: bez podania przyczyny w terminie do 14 dni pod warunkiem, że umowa została zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w …

  Odstąpienie od umowy

  Niekiedy kontrahenci lub jeden z nich pomimo zawarcia umowy, postanowią od niej odstąpić, jest to możliwe w kilku przypadkach: bez podania przyczyny w terminie do 14 dni pod warunkiem, że umowa została zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w …

  Niekiedy kontrahenci lub jeden z nich pomimo zawarcia umowy, postanowią od niej odstąpić, jest to możliwe w kilku przypadkach:

  • bez podania przyczyny w terminie do 14 dni pod warunkiem, że umowa została zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,

  • w przypadku gdy jedna ze stron nie wywiązuje się z umowy możliwe jest odstąpienie od niej,

  • odstąpienie od umowy możliwe jest gdy wskutek czynników zewnętrznych niezależnych od kontrahentów niemożliwe jest wykonanie jednego z postanowień umowy.

 • Zawarcie umowy

  Według polskiego prawa cywilnego umowa jest to porozumienie dwóch lub więcej stron, które określa zobowiązania i prawa wynikające z zawarcia umowy. Istnieją cztery sposoby zawierania umów: złożenie oferty, przeprowadzenie negocjacji, przeprowadzenie aukcji, przeprowadzenie przetargu. W polskim prawie obowiązuje tak zwana …

  Zawarcie umowy

  Według polskiego prawa cywilnego umowa jest to porozumienie dwóch lub więcej stron, które określa zobowiązania i prawa wynikające z zawarcia umowy. Istnieją cztery sposoby zawierania umów: złożenie oferty, przeprowadzenie negocjacji, przeprowadzenie aukcji, przeprowadzenie przetargu. W polskim prawie obowiązuje tak zwana …

  Według polskiego prawa cywilnego umowa jest to porozumienie dwóch lub więcej stron, które określa zobowiązania i prawa wynikające z zawarcia umowy.

  Istnieją cztery sposoby zawierania umów:

  1. złożenie oferty,

  2. przeprowadzenie negocjacji,

  3. przeprowadzenie aukcji,

  4. przeprowadzenie przetargu.

  W polskim prawie obowiązuje tak zwana swoboda umów, która pozwala na dowolny wybór kontrahenta, ustalenie treści umowy w zakresie obowiązującego prawa oraz formy zawarcia umowy.

  Umowy mogą być zawierane w formie:

  • ustnej,

  • pisemnej.

 • Negocjacja warunków

  Negocjacje stają się obecnie stałym elementem procesów biznesowych, dlatego też tak istotne są odpowiednie umiejętności oraz wiedza dotycząca procesu jakim są negocjacje. Przebiega on w kilku fazach: FAZA I: przygotowanie Polega na gromadzeniu i analizie informacji na temat kontrahenta, z …

  Negocjacja warunków

  Negocjacje stają się obecnie stałym elementem procesów biznesowych, dlatego też tak istotne są odpowiednie umiejętności oraz wiedza dotycząca procesu jakim są negocjacje. Przebiega on w kilku fazach: FAZA I: przygotowanie Polega na gromadzeniu i analizie informacji na temat kontrahenta, z …

  Negocjacje stają się obecnie stałym elementem procesów biznesowych, dlatego też tak istotne są odpowiednie umiejętności oraz wiedza dotycząca procesu jakim są negocjacje. Przebiega on w kilku fazach:

  FAZA I: przygotowanie

  Polega na gromadzeniu i analizie informacji na temat kontrahenta, z którym chcemy podjąć negocjacje. Jego interesów, oraz tego o co będzie najmocniej zabiegał.

  FAZA II: negocjacje właściwe

  Składają się z czterech elementów, na początku następuję faza wstępna, podczas której przedstawiane są stanowiska stron. Faza rozbieżności, następna jest faza integracji zaś negocjacje kończy faza porozumienia.

Biznesplan