Cena

Cena jest kolejnym istotnym z punktu widzenia marketingu elementem jego prowadzenia. Ważna jest tutaj polityka cenowa firmy. Produkt musi mieć taką cenę, która oddaje jego wartość, nie może być to jednak zbyt wygórowana cena, bo klienci nie zechcą po niego sięgnąć. Cena jest również elementem, który pozwala na prowadzenie działań marketingowych poprzez wprowadzanie korzystnych dla klienta rabatów, proponowanie okolicznościowych obniżek cen i podobnych tego typu działań, które pozwalają przy pomocy ceny zachęcić konsumentów do zakupów.

About the Author

admin