Prawo w biznesie

Nieznajomość prawa szkodzi

To sentencja, która posługiwali się już starożytni Rzymianie, ma ona jednak wciąż aktualny wydźwięk i doskonale oddaję istotę znajomości prawa w biznesie. Każdy przedsiębiorca powinien posiadać przynajmniej ogólną wiedzę w zakresie różnych dziedzin prawa związanego z jego działalnością, bowiem po bardziej szczegółowe porady ostatecznie i tak należy zgłosić się do specjalisty.

Dziedziny prawa, które mogą okazać się konieczne w biznesie:

  • prawo podatkowe, istotne zwłaszcza dla przedsiębiorców samodzielnie się rozliczających,

  • ustawa o rachunkowości – będzie ważna dla przedsiębiorców samodzielnie prowadzących księgowość

  • prawo cywilne w zakresie, w którym dotyczy działalności gospodarczej, powinno być znane każdemu przedsiębiorcy,

  • prawo pracy – zainteresować się nim powinien każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników

  • prawo spółek handlowych – powinni pochylić się nad nim udziałowcy spółek z osobowością prawną

  • prawo autorskie – jego znajomość jest coraz częściej niezbędna

  • prawo o ochronie danych osobowych – znaczna część procesów rekrutacyjnych, marketingowych a nawet związanych z zatrudnieniem wymaga znajomości podstaw tego prawa.