Podatki i prawo

Jak płacić niższe podatki ?

Mówi się, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy śmierć i podatki. Konieczność płacenia podatków jest kwestią oczywistą, od której nie ma wyjątków. Prawo podatkowe jednak ma wiele luk oraz zakłada szereg zwolnień i możliwości uchylenia się od płacenia, dlatego tak ważne jest aby dobrze znać prawo podatkowe. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do płacenia szeregu podatków, w tym między innymi:

Podatku od nieruchomości

Jeśli firma posiada własny budynek, lub jest właścicielem magazynu lub hal przemysłowych od każdej z tych nieruchomości zobowiązana jest odprowadzać stosowny podatek.

Podatek obrotowy

Każdy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do naliczania podatku VAT, a następnie rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Młodzi przedsiębiorcy i firmy o niskich dochodach, z tego obowiązku są zwolnione.

Podatek dochodowy

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest również odprowadzać podatek dochodowy od osiągniętych przychodów. W przypadku spółek kapitałowych jest to podatek CIT, zaś w przypadku osób fizycznych PIT.