Negocjacja warunków

Negocjacje stają się obecnie stałym elementem procesów biznesowych, dlatego też tak istotne są odpowiednie umiejętności oraz wiedza dotycząca procesu jakim są negocjacje. Przebiega on w kilku fazach:

FAZA I: przygotowanie

Polega na gromadzeniu i analizie informacji na temat kontrahenta, z którym chcemy podjąć negocjacje. Jego interesów, oraz tego o co będzie najmocniej zabiegał.

FAZA II: negocjacje właściwe

Składają się z czterech elementów, na początku następuję faza wstępna, podczas której przedstawiane są stanowiska stron. Faza rozbieżności, następna jest faza integracji zaś negocjacje kończy faza porozumienia.

About the Author

admin