Kontrahenci

Pod pojęciem kontrahentów rozumie się zarówno dostawców, partnerów biznesowych jak i konsumentów. Wszystko o podpisywaniu i rozwiązywaniu umów z kontrahentami oraz prowadzeniu negocjacji biznesowych, znajdzie się w prezentowanym poniżej dziale.