Biznesplan

Zaplanuj swój biznes, czyli co powinno znaleźć się w biznesplanie

Biznesplan to dokument, którego bardzo często wymagają banki jeśli rozpoczynając działalność gospodarczą staramy się o kredyt, jest on też potrzebny podczas składania wniosków o dotacje unijne a każdy przedsiębiorca zleca jego wykonanie planując nowe inwestycje. Zanim zdecydujemy się na własny biznes warto sporządzić biznesplan, aby sprawdzić, czy będzie to zajęcie intratne. Każdy biznesplan powinien zawierać kilka obowiązkowych elementów, są to:

  1. Wizja i misja przedsiębiorstwa, innymi słowy jest to powód dla którego chcemy zacząć działalność oraz cele i założenia jakie chcemy zrealizować w dłuższej i krótszej perspektywie.

  2. Analiza rynku – każdy biznesplan powinien zawierać rzeczowe badanie konkurencji, otoczenia biznesowego oraz potrzeb klientów.

  3. Analiza finansowa – powinna uwzględniać posiadany kapitał oraz wskazywać ewentualne źródła pozyskania środków finansowych oraz ich wielkość.

  4. Analiza SWOT – to zestawienie słabych i mocnych stron projektu oraz identyfikacja szans i zagrożeń. Analiza pozwala dobrać odpowiednią strategię rynkową.