Odstąpienie od umowy

Niekiedy kontrahenci lub jeden z nich pomimo zawarcia umowy, postanowią od niej odstąpić, jest to możliwe w kilku przypadkach: bez podania przyczyny w terminie do 14 dni pod warunkiem, że umowa została zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, w …

Read More

Zawarcie umowy

Według polskiego prawa cywilnego umowa jest to porozumienie dwóch lub więcej stron, które określa zobowiązania i prawa wynikające z zawarcia umowy. Istnieją cztery sposoby zawierania umów: złożenie oferty, przeprowadzenie negocjacji, przeprowadzenie aukcji, przeprowadzenie przetargu. W polskim prawie obowiązuje tak zwana …

Read More

Negocjacja warunków

Negocjacje stają się obecnie stałym elementem procesów biznesowych, dlatego też tak istotne są odpowiednie umiejętności oraz wiedza dotycząca procesu jakim są negocjacje. Przebiega on w kilku fazach: FAZA I: przygotowanie Polega na gromadzeniu i analizie informacji na temat kontrahenta, z …

Read More

Promocja

Promocja ma z jednej strony zachęcić do kupna produktu, z drugiej przekazać konsumentom informacje o produkcie, które firma ma do zakomunikowania klientowi. Pod pojęciem promocja kryje się zarówno promocja osobista, reklama, działania public relations jak również tak zwana promocja uzupełniająca …

Read More

Dystrybucja

Dystrybucja w marketingu mix kryje się pod nazwą place. Jest to szereg działań związanych z doborem odpowiednich dla produktu kanałów dystrybucyjnych oraz założeń logistycznych. Dystrybucja wiąże się z zarówno z przepływem towarów i usług, jak również kałami przepływu należności, ryzyka …

Read More

Cena

Cena jest kolejnym istotnym z punktu widzenia marketingu elementem jego prowadzenia. Ważna jest tutaj polityka cenowa firmy. Produkt musi mieć taką cenę, która oddaje jego wartość, nie może być to jednak zbyt wygórowana cena, bo klienci nie zechcą po niego …

Read More

Produkt

Produkt stanowi oś i istotę całego marketingu, to do jego sprzedaży dążą wszystkie marketingowe działania. W warunkach gospodarki wolnorynkowej szczególnie istotne są zwłaszcza dwie cechy produktu: Łatwość użytkowania – produkt ma zaspokajać pewne potrzeby konsumenta, im więcej potrzeb zaspokaja i …

Read More